Program zawodów:

Piątek, 22 maja 2020:
11:00-18:00 – odbiór pakietów startowych przez kapitanów drużyn
11:00-18:00 – przekazywanie banerów firmowych

Sobota, 23 maja 2020:
9:00-10:45 – odbiór pakietów startowych przez kapitanów drużyn
9:00-17:00 – Piknik Firmowy
11:00 – ceremonia otwarcia z przemarszem olimpijskim
11:30 – starty sztafet dziecięcych w ramach Baltic Kids Run
12:45 – starty drużyn w ramach 6. Pomorskiej Sztafety Firm
15:00 – ogłoszenie wyników i ceremonia dekoracji