9.00–11.00 Odbiór pakietów startowych przez Kapitanów
11.00 Ceremonia Otwarcia z przemarszem olimpijskim
12.00-13.00 Starty drużyn w grupach 20-osobowych
14.30 Ceremonia medalowa i sesje foto
10.00-17.00 Piknik Firmowy
12.00-15.00 Animacje dla kibiców i rodzin